Talentia-lehti uudistus

Talentia-lehti

Talentia-lehti on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n järjestölehti, jota lukee 26 000 liiton jäsentä. Lehtiuudistuksen tavoitteena oli rakentaa kasvavalle ja nuorekkaalle ammattijärjestölle nykyaikainen erikoisammattilehti, jossa vahvistettiin lukijoiden hyvää suhdetta oman liiton lehteen ja korostetaan niitä asioita, joita lukijat lukijatutkimuksenkin mukaan arvostavat sekä uudistettiin niitä, joita lehden modernisoinnin näkökulmasta ja lukijapalautteen perusteella oli tarpeen tehdä.

Talentia lehtiuudistus

Klikkaa kuvaa ja katso suurempana.

Lue lisää

Crossing borders

Rajojen yli -näyttely

Miten ihmiset tuntevat kuuluvansa ryhmiin ja paikkoihin?
Miten he kertovat, esittävät, tuottavat ja kyseenalaistavat kuulumista?
Miten taide voi auttaa ilmaisemaan ja tuottamaan kuulumista?

Kysymyksiä tarkastellaan Rajojen yli / Crossing Borders -näyttelyssä 20 taiteilijan voimin. Esillä olevat tekstit, installaatiot, veistokset, maalaukset, valokuvat sekä ääni- ja videoteokset ovat valmistuneet tai saaneet alkunsa työpajoissa, joiden tavoitteena oli ylittää kielen sekä taiteen ja tutkimuksen rajoja.

Crossing bordersNäyttelyyn osallistuu myös äänitaiteilija Leena Häkkinen ääni-installaatiollaan Kohtaamisia Kompassilla – kenelle tila kuuluu? / Encounters at the Compass Square – Who hears, who owns a space?

Teoksen valmistumista on tukenut Kinestasis Oy. Teoksen näyttelykuvaus Veikko Anttila.
Galleria Ratamo 7.2.–3.3.2019 Veturitallinkatu 6, Jyväskylä.

Lapsen Metkut (Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa)

Lapsen metkut

Metropolia ammattikorkeakoulun LOOK-hankkeessa (Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa – lapsen edun arviointi) on julkaistu Lapsen Metkut -opas.

Lapsen Metkut (Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa) sisältää hankkeessa kehitetyt kolme lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavan kuntoutuksen toimintatapaa. Metkujen kehittämisessä on ollut mukana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavia lapsia, lasten vanhempia sekä kuntoutuksen ammattilaisia, kaikkiaan yli 400 kehittäjää.

Julkaisun visuaalinen ja tekninen suunnittelu: Veikko Anttila / Kinestasis Oy.

Lastensuojelu ja some -opas

Uusi someopas lastensuojelun ammattilaisille

Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) julkaiseman Lastensuojelu ja some -oppaan ideana on kannustaa lastensuojelun ammattilaisia sosiaalisen median työkäyttöön. Sosiaalisen median palveluita ei vielä hyödynnetä riittävästi lastensuojelutyössä. Asiakkaan määritteleminä tavoitteina oli, että opas innostaa myönteisessä hengessä tutustumaan somen mahdollisuuksiin ja näyttää, miten sosiaalisen median palvelut taipuvat lastensuojelun työvälineeksi.

Opas haluttiin julkaista pelkästään sähköisenä ja sellaisessa muodossa, että lastensuojelutyön ammattilaiset voivat vaivatta tutustua oppaan sisältöihin esimerkiksi työmatkoillaan, keskeyttää lukemisen ja löytää helposti takaisin oppaan pariin. Tiedossa oli ennakkoon sekin, että LSKL:n muita oppaita käytetään paljon mobiilisti ja etenkin älypuhelimista.

Lue lisää

Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Kesällä 2016 tuli YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Suomea sitovaksi. Vaikka lapsen oikeuksien sopimus koskee yhdenvertaisesti myös vammaisia lapsia, on vammaisyleissopimus silti erittäin merkittävä vammaisten lasten kannalta. Tämä opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on syntynyt usean eri toimijan yhteistyönä. Oppaan tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää työskentelyssä lapsen kanssa, joka ei kommunikoi puheella. Tavoitteena on auttaa luomaan osallistavampia toimintakäytäntöjä eri tavoin kommunikoivien lasten kanssa. Mukana oppaan teossa on ollut sekä lapsi- että vammaisjärjestöjä.

Julkaisulla halutaan näyttää mallia, että on mahdollista tehdä verkkojulkaisu, joka on samalla sekä mielenkiintoinen että esteetön.

Julkaisu pyrkii noudattamaan WCAG-suosituksia niin paljon kuin mahdollista ja esimerkiksi kontrastit täyttävät WCAG AAA -luokituksen.

Oppaan visuaalinen ja tekninen suunnittelu: Veikko Anttila / Kinestasis Oy.

Talentia-digilehti

Talentia-digilehdessä perinteinen sähköinen järjestölehti on ajateltu uudella tavalla. Kehittämistyön lähtökohta oli luoda neljästä painetusta Talentia-lehtiperheen julkaisusta yksi uusi, sähköinen aikakauslehti, joka on helposti luettavissa, jaettavissa ja kommentoitavissa kaikilla päätelaitteilla.

Lue lisää

Aistikylpy

aistikylpy_news964

Aistikylpy on erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille suunnattu moniaistinen ja monitaiteinen työpaja, joka tarjoaa uusia toimintamalleja ammatillisten erityisoppilaitosten henkilökunnalle ja haastaa nuoret uusiin tilanteisiin. Aistikylpyhanke synnyttää moniaistisia tiedeteatteriesityksiä.

Hankkeen graafisesta suunnittelusta, kuvauksista ja web-palveluista vastaa Veikko Anttila.

Lue lisää

Tekstiilitaiteilija Eva Anttila 120 vuotta

EvaAnttila120_kansi_final_1s Tekstiilitaiteilija Eva Anttila 120 vuotta -juhlaseminaari järjestetään lauantaina 29.3.2014 klo 13−15 Designmuseon Auditoriossa.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 120 vuotta suomalaisen tekstiilitaiteen pioneerin, Eva Anttilan (1894−1993) syntymästä. Eva Anttilan juhlaseminaari peilaa monipuolisen taiteilijan uraa ja elämää. Tilaisuudessa julkistetaan kirja Tekstiilitaiteilija Eva Anttila – oman tiensä kulkija, jonka kirjoittajia ovat Päikki Priha, Kirsti Salo-Mattila, Alli Hosiaisluoma-Karppinen, Mai Anttila ja Sari Anttila.
Graafisesta suunnittelusta vastaa Veikko Anttila.
Lue lisää

Lastensuojelu ja julkisuus – opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen

Lastensuojelu ja julkisuusLastensuojelujajulkisuus_300net -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea.
Ulkoasu: Kinestasis Oy
Lisätietoa ja linkki julkaisun verkkoversioon: Lastensuojelun Keskusliitto
Lue lisää

30 päivää – uusi julkaisu lastensuojelusta

30 päivää30 päivää avaa ikkunoita suljettuna pidettyyn lastensuojelun maailmaan ja näyttää, millaista työtä lastensuojelussa tehdään. Se kertoo lastensuojelutyön arjesta, kunnianhimoisesta kehittämisestä ja osaamisesta, mutta myös kipukohdista ja ristiriidoista, puutteista ja ongelmista.

Tekijät

30 päivää -lehteä julkaisee Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Toimitustiimissä työskentelevät päätoimittaja Kristiina Koskiluoma, toimittaja Helena Jaakkola ja ulkoasusta vastaava Veikko Anttila.
Tutustu julkaisuun täällä.

Lue lisää